Seafood Expo Global pripada najvećim svjetskim sajmovima riblje hrane. Event privlači više od 26,000 kupaca i dobavljača svježih i zamrznutih ribljih proizvoda, oprema za ribolov i ostalih usluga. Održao se u terminu od 21. do 23. travnja 2015. godine u Briselu (Belgija). Tvrtka S.I.C. imala je priliku predstaviti svoje djelatnosti i riblje proizvode, sklapati nove poslovne suradnje s uspješnim svjetskim tvrtkama te na taj način širiti svoje ime i kvalitetu proizvoda.