PRAVILA PRIVATNOSTI

U skladu sa općom Uredbom o zaštiti osobnih podataka (GDPR-EU) 2016/679 i Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti osobnih podataka RH (NN 42/2018) S. I. C. trgovina – građevinarstvo – turizam d. o. o. Višnjan – Visignano, Milanezi 39, OIB: 78698983769, objavljuje svoja Pravila privatnosti:

1. Podaci koje prikupljamo:

Ti su podaci dostupni su isključivo S.I.C. trgovina – građevinarstvo – turizam d.o.o. Višnjan – Visignano, Milanezi 39, OIB: 78698983769, a služe za obavljanje zakonskih obaveza  u vezi prijava i odjava djelatnika i vanjskih suradnika  pri HZZO i HZMO, obračuna plaća, uplate dužnih poreza i doprinosa,  plaćanju osiguranja,  te za zadovoljavanje svih potreba koje se pojavljuju isključivo u radu S.I.C. d.o.o.-a. Davanje vaših osobnih podataka je dobrovoljno. Ne obrađujemo više osobnih podataka no što je doista potrebno za odgovaranje na vaš upit.

2. Zaštita vaših osobnih podataka

S.I.C. d.o.o. poštuje vašu privatnost te obrađuje vaše osobne podatke pošteno i zakonito.

Vaše osobne podatke spremamo u elektroničkom obliku i u papirnatom obliku u registratorima, koji se nalaze u zaključanoj prostoriji.

3. Poruke u elektroničkom obliku i web stranica

S.I.C. d.o.o. ima svoju web stranicu ima svoju web stranicu  https://www. https://www.sic.hr/ koja služi za obavještavanje  i informiranje o djelatnosti voditelja obrade preradi ribe , ponudi proizvoda, tehnologiji, novostima vezanim uz djelatnost, inovacijama, poslovnoj politici , zakonskoj regulativi i ostalim informacijama iz područja svoje djelatnosti, te mogućnost kontakta putem elektronske pošte i drugim sredstvima komunikacije.

Pored web stranice, voditelj obrade ima i Facebook profil pod nazivom SIC doo prerada i trgovina ribom u kojoj su naznačeni kontakt podaci  voditelja obrade, radno vrijeme, te novosti vezane uz djelatnost.

Podaci koji ispitanici dostavljaju putem  FB profila i elektronske pošte služe isključivo za  pružanje odgovora na upite, te se daljnje ne čuvaju niti ne obrađuju, osim u slučaju potrebe ispostavljanja zakonom propisanih dokumenata, (npr. faktura, narudžba i slično), odnosno za ispunjenje tražbine iz upita koji se može izjednačiti s narudžbom ugovorenih poslova iz nadležnosti voditelja obrade.

Kad nam šaljete elektroničku poštu (e-mail) s vašim osobnim podacima po kojima vas je moguće identificirati mi te podatke koristimo samo u svrhu ispunjenja vaših upita. Osobne podatke ne obrađujemo u marketinške svrhe, a mogu nam služiti i za kontaktiranje i obavještavanje zaposlenika i dobavljača  S.I.C. d.o.o , te ih ne dijelimo s drugima bez Vaše izričite privole.

4. Brisanje i vaš pristup osobnim podacima

Vaše osobne podatke koje ste nam učinili dostupnima čuvamo  samo u periodu koji je dovoljan da ispuni svrha njihovog prikupljanja. Ovlašteni ste u svako doba zatražiti obavijest o tome koje Vaše osobne podatke imamo u našoj bazi, kao i zatražiti da sve ili neke osobne podatke izmijenimo (Pravo na ispravak) ili izbrišemo (Pravo na zaborav). To ćete učiniti tako da se javite putem kontakt adrese vladimir.j@sic.hr  i ostavite obavijest s Vašim zahtjevom. Ukoliko postavite jedan od takvih zahtjeva, uložit ćemo razumne napore da potvrdimo vaš identitet i spriječimo neautorizirani pristup Vašim osobnim podacima.

5. Dostavljanje osobnih podataka drugim primateljima

Vaše osobne podatke ne dostavljamo drugim primateljima.

6. Zaštitne mjere

S.I.C. d.o.o. koristi sigurnosne mjere, te Vaše podatke čuva u zaštićenom programu, kojega pristupnici su ograničeni i imaju autorizaciju. Korisnik Stranice je svjestan da bez adekvatnih mjera sigurnosti (primjerice – sigurna konfiguracija Internet preglednika, ažurirani antivirusni programi, nekorištenje programa iz sumnjivih izvora) postoji rizik da podatke i lozinke koje koristi radi sprečavanja pristupa osobnim podacima, mogu biti otkriveni neovlaštenim trećim osobama.

7. Ograničenje odgovornosti

Iako poduzimamo dostupne tehničke, organizacijske i kadrovske mjere u cilju sprečavanja neovlaštenog otkrivanja vaših osobnih podataka, ne možemo jamčiti da neki od osobnih podataka koje prikupljamo neće nikada biti slučajno otkriveni, suprotno odredbama ovih Pravila zaštite privatnosti. Do najveće mjere dopuštene zakonom isključujemo odgovornost za štetu nanesenu korisnicima ili trećim osobama slučajnim otkrivanjem osobnih podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka

U slučaju neovlaštenog korištenja Vaših osobnih podataka , ili za sve primjedbe i upite molimo vas da nam se obratite  e-mail adresu vladimir.j@sic.hr  i dati ćemo Vam odgovor u najkraćem roku.