Seafood Expo Global & Seafood Processing Global pripada najvećim svjetskim sajmovima morske hrane/trgovine. Event privlači više od 25,800 kupaca i dobavljača svježih, smrznutih, pakiranih morskih proizvoda, opreme i usluge. Održao se u terminu od 21.-23. travnja 2015 godine na lokaciji Brusseles Expo, Brusseles, Belgium. S.I.C. d.o.o. imao je priliku predstaviti svoju tvrtku, djelatnost i riblje proizvode, sklapati nove poslovne suradnje s uspješnim svjetskim tvrtkama te na taj način širiti svoje ime i kvalitetu proizvoda.