Seafood Expo Global 2015

Seafood Expo Global 2015

Seafood Expo Global pripada najvećim svjetskim sajmovima riblje hrane. Event privlači više od 26,000 kupaca i dobavljača svježih i zamrznutih ribljih proizvoda, oprema za ribolov i ostalih usluga. Održao se u terminu od 21. do 23. travnja 2015. godine u Briselu...